HEM AVDELNINGAR LEDARE STYRELSEN BUNESTUGAN LÄNKAR
       

 

   
Spårarscouterna hette förr Miniorscouter.
Det engelska namnet är Tracker Scout
.
Spårarscouten går oftast i årskurs 2 och 3 i skolan.
I Scouterna har spårarna fått upp spåret på något nytt och vågar sig därför utanför hemmiljön med stort mod och med upptäckarglädje. De lär sig bäst på att göra, och med kompisar i Scouterna får de göra saker på riktigt i sitt rätta sammanhang. Spårarna utvecklas genom uppdrag och äventyr med ett tydligt stöd av vuxna. Fantasin sprudlar och genom hajker och äventyr är det lätt att leva sig in i andra världar.
 Klicka på spårarsymbolen för att få se mer om Spårarna.
 
Upptäckarscouterna hette förr Juniorscouter.
Det engelska namnet är Discoverer Scout.

Upptäckarscouten går oftast i årskurs 4 och 5 i skolan.
I den här åldern sker en kraftig utveckling mot större självständighet. Upptäckarscouten kan ta vara på sig själv i större utsträckning än yngre scouter. I upptäckaråldern kan det vara stora skillnader mellan tjejer och killar men i Scouterna får alla utrymme att utvecklas på sina villkor.
Klicka på utmanarsymbolen för att få se mer om Upptäckarna.
 
Äventyrarscouterna hette förr Patrullscouter.
Det engelska namnet är Adventurer Scout.

Äventyrarscouten går oftast i årskurs 6, 7 och 8 i skolan.
I scouterna utmanas äventyrarna i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större utsträckning. Äventyrarna bestämmer mycket själva och delar egna upplevelser med sina patrullkompisar samtidigt som ledaren ofta är närvarande och delar många upplevelser.
 Klicka på utmanarsymbolen för att få se mer om Äventyrarna.
 
Utmanarscouterna hette förr Seniorscouter.
Det engelska namnet är Challenger Scout.

Upptäckarscouten går oftast i årskurs 9 och på gymnasiet.
I Scouterna ställs utmanarna inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Scouterna provar på vuxenrollen och alla får utrymme att testa och hitta sina roller. I utmanarscouterna får alla ta stort ansvar samtidigt som det är okej att få vara barnslig eller bara vara.
Klicka på utmanarsymbolen för att få se mer om Utmanarna.
 
Roverscouterna heter oförändrat Roverscouter.
Det engelska namnet är Rover Scout
.
Roverscouten är oftast i åldern 19 till 25 år.
 
 Adress: Kyrkskolan, Färgelanda
 E-post: flascout#live.se         Telefon ordförande: 0528-713 27